Anatomické muzeum Profesora Karla Žlábka, MUNI

Kamenice 3
Otevírací doba
Popis

Muzeum je významnou součástí anatomického ústavu a slouží k výuce studentů medicíny i odborníku z klinické praxe. Vystaveno je v něm více než 600 zajímavých exponátů.
První Anatomické muzeum Lékařské fakulty MU vzniklo roku 1919 v Brně na Úvoze. Po válce byly fakultě přiděleny prostory na Komenského náměstí a muzeum se díky profesorovi Žlábkovi začalo rozrůstat. Spolu se svými spolupracovníky zhotovil velké množství nových preparátů a v roce 1992 bylo muzeum u příležitosti oslav 90. výročí jeho narození po něm pojmenováno. V roce 1998 se ústav přestěhoval do Bohunic, kde sídlí dodnes. V expozicích návštěvníci uvidí přehled všech systémů tvořících lidské tělo, přehledně řazených dle orgánových soustav. V muzeu jsou vystavené preparáty zdravých i patologických struktur. Jednou ze zajímavostí je kopie kostry tzv. „moravského obra“ Josefa Drásala, který dosáhl výšky 242 cm. Kromě lidské anatomie je součástí muzea i sbírka zvířecích preparátů.

Další informace