Kostel Nejsvětější Trojice

Božetěchova 2a
Otevírací doba
Popis

Tento kostel se nachází v brněnské městské části Brno-Královo Pole v Božetěchově ulici. Jeho zakládací listina je datována k 13. srpnu roku 1375. Stavba kostela i kláštera probíhala zhruba do roku 1387.

Původně gotický kostel byl v 2. polovině 18. století přestavěn do barokní podoby. Podobně jako ostatní brněnské kostely, i kostel Nejsvětější Trojice s klášterem byl v průběhu let, zejména ve válkách, mnohokrát i vážně poškozen. Na kůru kostela se dodnes nachází dosluhující třímanuálové, pneumaticky ovládané varhany. Zájemce čekají komentované prohlídky, seznámí se s funkcí varhan, s vlivem různých tvarů a materiálů píšťal na barvu zvuku. Bude možné nahlédnout do celého stroje a nebudou chybět ani ukázky hry na tento královský nástroj. Ke kostelu těsně přiléhá komplex budov, původně kartuziánský klášter, v současné době se zde nachází areál Fakulty informačních technologií VUT. Celý areál kláštera je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Další informace